Prawidłowe uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych na poszczególnych stopniach ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości przetwarzanej wody.
W decydującej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację.

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek.
Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody w systemie „pod klucz” wykonaliśmy na przykład dla gminy Łabiszyn.