Przetrwanie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej, ściekach i wodach powierzchniowych.

„[…] Chociaż przetrwanie wirusa w wodzie pitnej jest możliwe, brak dowodów z zastępczych ludzkich koronawirusów, że są obecne w źródłach wód powierzchniowych czy podziemnych lub przekazywane przez zanieczyszczoną wodę pitną. Wirus COVID-19 jest wirusem otoczkowym, z delikatną błoną zewnętrzną. Zasadniczo wirusy otoczkowe są mniej stabilne w tym środowisku i są bardziej podatne na utleniacze, takie jak chlor. Chociaż do tej pory nie ma dowodów na przetrwanie wirusa COVID-19 w wodzie lub ściekach, wirus może zostać dezaktywowany znacznie szybciej niż bezotoczkowe ludzkie wirusy jelitowe rozwijające się drogą wodną (takie jak adenowirusy, norowirusy, rotawirusy i wirusowe zapalenie wątroby typu A) […]”.

Źródło: https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19 - Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)