WODA DESZCZOWA – WYKORZYSTANIE NATURALNYCH ZASOBÓW DO NAWADNIANIA OGRODU, A TAKŻE DO CELÓW BYTOWYCH

Zmniejszenie ilości opadów atmosferycznych w ostatnich latach wymusza w sposób naturalny potrzebę gromadzenia wody opadowej w zbiornikach retencyjnych umieszczonym na terenie przydomowym.

Możliwości dofinansowania tego typu inwestycji, w obszarze zagospodarowania wód deszczowych, a także powiększająca się świadomość ekologiczna, powoduje wręcz potrzebę wykonania tego typu instalacji.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

Miejsce posadowienia zbiornika wymuszają przepisy prawne, odległość od budynku powinna wynosić min 5 m, od granicy działki min 2 m, itd. Najczęściej deszczówkę zbiera się z powierzchni dachowych (w przypadku parkingów mają zastosowanie dodatkowe przepisy).

Przepisy nie warunkują wielkości zbiornika, jednak w przypadku dofinansowania minimalna objętość zbiornika to 2000 l. Ilość wody, która należy zgromadzić zależy od potrzeb użytkownika oraz oczywiście od wysokości środków, które zaplanowano na tę inwestycję. Jeśli na działce znajduje się zbiornik przydomowa oczyszczalnia ścieków lub zbiornik bezodpływowy, instalację należ zgłosić do zakładu wodociągowego.

Nadmiar wody gromadzonej w zbiorniku powinien być odprowadzony do gruntu poprzez rozsączanie.


ZESTAW POMPOWY

Odprowadzenie wody do instalacji ogrodowej odbywa się za pomocą pompy (pompy zatapialne, samozasysające, normalnie zasysające, wielostopniowe, zestawy pompowe itp.) Woda pobierana ze zbiornika powinna być możliwie czysta w celu wydłużenia żywotności pompy.

W tym celu należy spełnić warunki:

  • Pobór powinien się odbywać jak najbliżej powierzchni wody.
  • Napływająca woda powinna przepływać przez filtr mechaniczny.
  • Lampa UV (jeśli woda ma być używana do celów gospodarczych).

Pobór wody ze zbiornika może odbywać się w sposób automatyczny lub manualny. Pobór automatyczny jest dużo bardziej wygodny, gdyż umożliwia korzystanie z urządzeń w taki sposób jak ze zwykłej instalacji wodociągowej. Woda z rury spustowej systemu odprowadzającego wodę z dachu pobierana jest za pomocą zbieracza wody deszczowej.

System może być dowolnie rozbudowany o systemy automatyki, uzupełniania wodą wodociągową i nawadniania terenów zielonych.